هوشمند سازی معادن به چه شکل امکان پذیر است؟

آیا واقعا معادن به هوشمند سازی نیاز دارند؟

چه امکانات و فناوری هایی را میتوان برای هوشمند سازی معادن به کار برد و نیازهای اساسی معادن چه چیزهایی هستند ؟

معادن یکی از نیازهای اساسی صنعت امروز است و برای همین اهمیت فراوانی برای توسعه و صنعت یک کشور دارد.ولی با یک نگاه به وضعیت معادن میتوان مشاهده کرد که از نظر فناوری های نوین الکترونیکی مبتنی بر شکه و یا اینترنت اشیاء ، قدم خاصی در جهت هرچه ایمن تر کردن و هوشمند سازی معادن برداشته نشده است،این درحالی است که با هوشمند کردن معادن علاوه بر افزایش راندمان کار ،میتوان خطرات مختلفی را که جان کارگران را تعدید میکند را کاهش داد.

فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء این قابلیت را دارند که بتوان از آن ها در جهت هوشمند تر کردن و ایمن تر کردم معادن استفاده کرد.در این سری از مقالات شما را با ابزارها – راه کارها و فناوری های هوشمند ساری معادن آشنا خواهیم کرد و محصولاتی را که در این حوزه ها و مبتنی برا اینترنت اشیاء خواهد بود را نیز خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم.


امروزه یکی از مباحثی که کمابیش در مورد آن صحبت می شود، بحث هوشمند سازی است و این هوشمندسازی شامل ادامه مطلب ...