745.000 هزار تومان

آموزش شناخت کامل آی سی ها و استفاده از آی سی ها

در این دوره آموزشی که مکمل بسیار خوبی برای دوره الکترونیک و طراحی مدار است شما با کلیت آی سی ها آشنا می شوید و روش استفاده و به کار گیری آی سی ها را نیز به صورت کامل خواهید شناخت.