865.000 هزار تومان

اطلاعات شما در خطر هست !! پس بازیابی اطلاعات یک مهارت ضروری هست

همین امروز شروع کنید به یادگیری روش های بازیابی اطلاعات تا همیشه از اطلاعات خودتون و دیگران محافظت کنید. همه میدونیم که اطلاعات این روزها از طلا با ارزش تره و گم شدن،حذف و از بین رفتن اطلاعات چه کاری و یا شخصی چقدر میتونه دردسر ساز بشه.

ولی نگرانی نداره ،تو این دوره به شما یاد می دهیم که چطور اطلاعات ا دست رفته خودتون رو از هر نوع حافظه ای بازیابی کنید.