آشنایی با اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء یک تکنولوژی جدید است که به ما کمک میکند تا با برقراری ارتباط با اشیاء اطراف خود،از چراغ ها و روشنایی گرفته تا اتومبیل و حتی جاروبرقی ،بتوانیم به راحتی همه چیز را مدیریت و خودکار سازی کنیم و به صورت هوشمندانه کنترل نماییم.در این آموزش با مباحث اینترنت اشیاء و این که اصلا اینترنت اشیاءچیست؟ ،به خوبی آشنا می شوید.