790.000 هزار تومان

آموزش الکترونیک مقدماتی

در این آموزش شما از ابتدا و صفر شروع می کنید به یادگیری الکترونیک و به خوبی با قطعات الکترونیکی،روش صحیح قطعه برداری و لحیم کاری و اصول الکترونیک آشنا می شوید و به صورت عملی و کاربردی الکترونیک را یاد می گیرید نه تئوری.

در واقع این سری آموزشی به منظور ورود به بازار کار طراحی شده تا شما به صورت عملی بتوانید الکترونیک را یاد بگیرید و بتوانید از دانش و مهارت خود استفاده کنید. لازم به ذکر است که این سری آموزشی با اهداف مهارتی می باشد و به همین دلیل شما می توانید همراه با این آموزش و انجام تمرینات وارد بازار کار شوید. در ادامه همراه ما باشید ...