150.000 هزار تومان

برد ویو کارت گرافیک asus جهت تعمیرات کار گرافیک

تعمیرات کارت گرافیک نیز یکی از پردرآمدترین بخش در تعمیرات سخت افزار و کامپیوتر است.موضوع مهم در تعمیرات کارت گرافیک عیب یابی صحیح آن و پیدا کردن ارتباطات بخش های مختلف در یک کارت گرافیک است تا به راحتی بتوان با شناسایی ارتباط قطعات در یک کارت گرافیک بتوان به خوبی کار عیب یابی و تعمیرات کارت گرافیک را انجام داد. به همین دلیل استفاده از برد ویو در عیب یابی و شناخت کامل معماری کارت گرافیک بسیار موثر و لازم است.