Category Archives: مقالات هوشمندسازی معادن

معادن یکی از نیازهای اساسی صنعت های مختلف در دنیای امروز است و برای همین نیاز اساسی به هوشمند سازی دارد که مبتنی بر اینترنت اشیاء باشد

هوشمند سازی معادن؟

هوشمند سازی معادن مبتنی بر اینترنت اشیاء

امروزه یکی از مباحثی که کمابیش در مورد آن صحبت می شود، بحث هوشمند سازی است و این هوشمندسازی شامل گستره وسیعی از حوزه ها می شود. از هوشمندسازی لوازم خانه گرفته تا ایجاد ارتباطات بر اساس هوش مصنوعی و … . پایه اصلی هوشمند سازی، ارتباط از طریق اینترنت است و به دنبال آن […]