Tag Archives: alt عکس چیست ؟

تگ alt تصاویرچیست ؟

تگ alt چیست ؟ وقتی که در وب سایت خود و در بین متن ها یک نصویر قرار میدهید باید به این موضوع هم توجه کنید که توضیحات محتوای تصاویر برای موتورهای جستجو را هم در نظر داشته باشید.البته توضیحات محتوای تصاویر فقط برای موتورهای جستجو نیست و باید بازدید کنندگان و یا همان کاربران […]