Tag Archives: هوشمند سازی بخش معدن

هوشمند سازی معادن؟

هوشمند سازی معادن مبتنی بر اینترنت اشیاء

امروزه یکی از مباحثی که کمابیش در مورد آن صحبت می شود، بحث هوشمند سازی است و این هوشمندسازی شامل گستره وسیعی از حوزه ها می شود. از هوشمندسازی لوازم خانه گرفته تا ایجاد ارتباطات بر اساس هوش مصنوعی و … . پایه اصلی هوشمند سازی، ارتباط از طریق اینترنت است و به دنبال آن […]