Tag Archives: نشانگر سطح آب مخزن

مدار تشخیص سطح آب در مخزن

ساخت سنسور تشخیص سطح آب مخزن با آی سی ULN2003  در این آموزش که ادامه آموزش ساخت مدار تشخیص سطح آب مخزن هست،شما با روش دیگری از ساخت این نوع مدار آشنا می شوید.همان طور که در قسمت اول مقاله آموزش ساخت مدار تشخیص سطح آب مخزن مشاهده کردید ،سنسور با استفاده از ترانزیستورها و […]