Tag Archives: منابع تغذیه سوئیچینگ

خازن های بزرگ در منابع تغذیه سوئیچینگ

خازن های بزرگ در پاورسوئیچینگ

در این مقاله میخواهیم در مورد خازن های بزرگ در بخش ورودی پاورهای سوئیچینگ صحبت کنیم تا بدانید که کاربرد اصلی این خازن ها چیست ؟ اگر یک پاور سوئیچینگ مانند پاور کامپیوتر را باز کرده باشید احتمالا اولین چیزی که نظر شما را جلب میکند خازن های بزرگ هستند که در پاور سوئیچینگ و […]