Tag Archives: آشنایی با FTP

FTP چیست؟

آشنایی با ftp

در این بخش شما رو با مفهوم FTP آشنا می  کنیم تا یاد بگیرید که پروتکل FTP چه کاربردی در شبکه دارد  در ابتدای امر بهتر است بدانید که FTP  یکی از پروتکل های ( قرار داد ) پر استفاده در شبکه می باشد که جهت انتقال اطلاعات تحت این پروتکل انجام می گیرد ولی […]