Tag Archives: آشنایی با برق ac

آموزش الکترونیک- جلسه اول

آموزش تعمیرات الکترونیک

اولین جلسه آموزش الکترونیک مقدماتی الکترونیک یکی از علومی است که امروزه باید هر کسی آن را بلد باشد  تا بتواند کسب و کار خود را راه بیندازد. خیلی از مشاغل که در گذشته مورد نیاز بوده اند یا به کل منسوخ شده و یا تغییرات زیادی کرده و تقریبا میشود گفت که الکترونیک و […]